Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

LeoMont BV is te allen tijde eigenaar van informatie en analyses gepubliceerd door haar vertegenwoordigers en is de enige partij die toestemming kan geven voor toepassing en publicatie daarvan.

Artikel 2.

Het is uitsluitend toegestaan informatie en analyses toe te passen voor prive, particulier gebruik.

Artikel 3.

Het is niet toegestaan informatie en analyses of onderdelen daarvan te verspreiden of te publiceren zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Artikel 4.

Commerciƫle of bedrijfsmatige toepassing van informatie en analyses of onderdelen daarvan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Artikel 5.

LeoMont BV behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen overtreders van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 6.

LeoMont BV beroept zich te allen tijde op de in onze Disclaimer gestelde vrijwaringen en het accepteren van het volledige risico door cliƫnten.

Artikel 7.

U onderwerpt zich door gebruik te maken van onze diensten aan onze Algemene Voorwaarden en Disclaimer.